Par coaching & Par-tjek

Mange par venter for længe med at få hjælp og det betyder, at der skal arbejdes endnu mere med at få rettet op på ubalancerne i forholdet. Tag derfor jeres forhold alvorligt og sæt coaching på jeres fælles dagsorden, så I ikke kører af sporet.

PAR COACHING

  • Et nænsomt rum til jeres udfordringer
  • Spil hinanden gode
  • Tal, lyt og justér

I Par coaching arbejder vi konstruktivt og med gensidig respekt omkring  jeres ønsker og problemstillinger. Måske er jeres parforhold gået i hårdknude. Eller måske taler I forbi hinanden. Eller I tager jer ikke tid til at nære jeres forhold i den kærlighed, som I sikkert begge længes efter.

Mange par venter for længe med at få hjælp og det betyder, at der skal arbejdes endnu mere med at få rettet op på ubalancerne i forholdet. Tag derfor jeres forhold alvorligt og sæt coaching på jeres fælles dagsorden, så I ikke kører af sporet.

Par coaching kan sammensættes på forskellige måder, fx. kan I komme nogle af gangene hver for sig og nogle af gangene sammen. Det aftaler vi ift. hvad I står i og hvad, der vil være mest effektfuldt for jer.

Hvis I kender Enneagrammet eller ønsker at anvende en unik personlighedstypologi i jeres forhold, så kan I nu købe en Par-rapport baseret på spørgsmål, som I hver især svarer på online. iEQ9's Par-rapport består af 48 siders beskrivelse af jeres styrker, samspil, udfordringer, intimitet og hvordan I kan støtte hinanden til et bedre forhold. Par-rapporten følges altid op af en 1½ times snak om jeres resultat og vej frem.

PAR-TJEK

  • Status på parforholdet
  • Tag hånd om jeres bekymringer
  • Brug jeres positive sider og ressourcer

 

Med et Par-tjek gør I status på jeres parforhold i form af et online spørgeskema, der munder ud i en rapport over hvilke vigtige områder i jeres forhold, som I med fordel kan arbejde med.

​Par-tjek rapporten følges op med to sessioner, som samler trådene og giver jer mulighed for at forstå hinanden og finde et fælles tråd i forholdet.​

​Par-tjek er en forskningsbaseret undersøgelse, som primært fokuserer på jeres styrker og ressourcer, men som også varetager jeres vigtigste bekymringer og give jer vejledning til jeres vej videre sammen.

PAR-TEST

  • Enneagramprofil for parforholdet
  • Dyb forståelse og respekt for hinanden
  • Fine udviklingstips til jeres relation

En Couples Report (Par rapport med Enneagramprofil) for jeres parforhold, er en omfattende beskrivelse af, hvordan I som par møder og støder sammen, og giver jer en stor forståelse af de dynamikker, der ligger i jeres relation.

Par rapporten​ er på 48 sider og er opdelt i tre hovedområder:
- Jeres individuelle og indbyrdes karakteristika
- De dynamikker, der er betydningsfulde for jeres relation
- Nøgletemaer hvor der med fordel kan tages særligt hensyn til hinanden

Ud over en dyb forståelse for hinanden ved rapportens beskrivelse, får I også tips til, hvordan I kan støtte hinanden og blive hinandens bedste sparringspartnere i forholdets mange facetter.

Rapporten kommer omkring områder som motivation, fokus, fordele, blinde vinkler, styrker, mulige faldgruber, overlevelsesstrategier, omsorgsbehov, pres, kommunikation, beslutning, social stil, konflikt, intimitet, forældreskab, økonomi, work-life balance mv.

Par rapporten følges altid op af en fælles coachingsamtale med gennemgang af stoffet, så I har et bedre overblik og forståelse for indholdet. Det er nyttigt at bruge mere end den ene session, så I får sparring på det, der er vigtigt for jer.

Kontakt

CoachSpirit
Susanne Povelsen
Cvr. 26333164
Danmark

Email: susanne@coachspirit.dk
 
Telefonnummer:
+45 27 20 20 35

TOP