Enneagrammets 9 typer

Enneagrammet er en persontypologi, der beskriver ni forskellige psykologiske motiver bag din måde at være på og som forklarer hvorfor du gør, som du gør.

Med Enneagrammet øges din forståelse af og indsigt i dig selv og andre ligesom det giver dig anvisning om, hvordan du kan justere og hente ressourcer som led i din personlige udvikling.

​Beskrivelsen af de 9 Enneagramtyper er omfattende og har mange facetter. Her får du et overblik over typernes fokus og læringspunkter.

ENNEAGRAM TYPE 8-9-1

Type 8
Aktiv Udfordrer

Fokus: Styrke, handling, store linjer, direkthed, beslutsomhed, robusthed, vilje, selvstændig.

Kan med fordel lære sin sårbarhed at kende og holde igen og lade andre komme til.

Type 9
Tilpassende Fredsskaber

Fokus: Harmoni, ro, fællesskab, enighed, behagelighed, inklusion, fordomsfri, accept, tolerance.

Kan med fordel lære at deltage og være aktiv, turde risikere ufred og finde egen vigtighed.

 

Type 1
Disciplineret Perfektionist

Fokus: Orden, struktur, organisering, korrekthed, pli, regelret, kvalitet, præcision, detaljer.

Ser verden gennem korrekturbriller - alt kan forbedres.

Kan med fordel lære fornøjelse før pligt, at slappe af og se det perfekte i enhver.

ENNEAGRAM TYPE 2-3-4

Type 2
Betænksom Hjælper

Fokus: Andres behov, støtte, hjælp, relationer, være til rådighed, ros, trivsel, sammenhold.

Ser verden gennem servicebriller - alle kan have brug for en hånd.

Kan med fordel lære at opfylde egne behov, drage omsorg for sig selv og lade andre klare sig.

 

Type 3
Effektiv Udretter

Fokus: Opgaver, resultater, produktivitet, formål, ambition, to-do - let's get it done, komme i mål.

Kan med fordel lære at livet ikke kun er gøren og at de kan værdsættes uden at præstere.

Type 4
Intens Individualist

Fokus: Særpræg, følelser, originalitet, kreativitet, individuelt udtryk, unik mening, fantasi, ægthed.

Kan med fordel lære at adskille følelser og fakta og at finde emotionel ro og stabilitet.

ENNEAGRAM TYPE 5-6-7

Type 5
Stille Specialist

Fokus: Tanker, refleksion, analyse, objektivitet, teori, viden, forståelse, privathed, uafhængighed.

Kan med fordel lære at relatere til andre, dele ud af viden og handle frem for at tænke.

Type 6
Loyal Skeptiker

Fokus: Analyse, skepsis, loyalitet, problemløsning, forbehold, spørgsmål, tvivl, stabilitet.

Kan med fordel lære at lytte indad og stole på sin mavefornemmelse uden at udfordre.

Type 7
Entusiastisk Visionær

Fokus: Optimisme, lethed, energi, spænding, nyt, fascination, fremtid, idéer, opstart, humør.

Kan med fordel lære at gennemføre det, de sætter i gang og være taknemlig for det, de har.

Kontakt

CoachSpirit
Susanne Povelsen
Cvr. 26333164
Danmark

Email: susanne@coachspirit.dk
 
Telefonnummer:
+45 27 20 20 35

TOP